Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14-15 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14-15 / 52 Next Page
Page Background

12

13

Okur Vizyon

yaptık. Özellikle yolun alt yapısının

sağlam ve standartlara uygun ol-

maması durumunda uygulamanın

başarılı olamayacağı konusunda

hem fikir olduk. En azından meka-

nik stabilizasyon malzemesi serilip

gerekli sıkışmalar sağlanarak yolun

hazırlanmasının önemi ve gereklili-

ğini anlattık.

Asfalt emülsiyonları hakkında geniş

bilgiler verdik. Ürün kalitesi, üretim

kolaylığı ve teknolojisinin önemine

değindik. Tüm bu işlemlerin yapıl-

ması ve makina operatörü eğitimini

Okur Makina olarak üstleneceğimizi

söyledik. Bilgisayar kumandalı tam

otomatik Okur asfalt emülsiyonları

üretim tesisi kurulum yapılarak ça-

lıştırıldı. Üretim sonuçları test edi-

lerek personele uygulamalı eğitim

verildi.

Agrega dışarıdan alındığı için sağ-

lamlık ve boyut konusundaki hassa-

siyetin önemine vurgu yapıldı. Ama

en önemli unsur olan agreganın

temizliği ve üzerindeki tozun limit-

lerin içinde kalması için yıkanması

gerektiğini anlattık. Yıkama konu-

sundaki hassasiyet adına, kendi di-

zaynımız olan kapalı sistem (dışarı

atık yok) ve yüksek basınçlı yıkamalı

mobil elemeli agrega yıkama siste-

mini kullandık.

Agrega ile asfalt emülsiyonunun

standartlara uygunluğu sağlandık-

tan sonra uygulama yapacak aracı

tanıttık. Daha sonra bünyemizde

imal edilen Kombine sathi kaplama

aracı (OKUR KOMBİ) ile hazırlanmış

yolda uygulamalara başladık. Hem

uygulama kalitesi hem de kullanım

rahatlığı karşısında aracımız tam

not aldı.

2016 yılı içerisinde yaptığımız bu

uygulamalar özel ve tüzel kuruluşla-

rın ilgisini çekmiştir. İlk uygulamalar

baştan sona Okur Makina kontrolü

ve sorumluluğundadır. Bütün asfalt

emülsiyon üretim ve uygulama tek-

nolojisinin transferi, uygun tesis ve

makinaların üretimi, makina ope-

ratörüne uygulamalı eğitim

verilmesi Okur Makina tarafından

sağlanmaktadır.

2016 yılı başlarında ortaya koyduğu-

muz kararlılık ile asfalt emülsiyonu

kullanım yaygınlığının artması ve yıl

sonu gelmeden istenilen değerle-

re ulaşılması bizi gelecek yıllar için

daha verimli çalışmalar yapmaya

teşvik ediyor.