Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18-19 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18-19 / 52 Next Page
Page Background

16

17

Okur Vizyon

O

KUR Kombi Sathi Kaplama

Aracı; yıllar boyunca biriken

bilgi doğrultusunda, güve-

nilir ve ekonomik servis için dizayn

edilmiştir. Maharetli kullanım için

minimum eğitim yeterlidir. Eşsiz,

entegre devridaim sistemi, bitümlü

malzeme ve sathi kaplama için ge-

rekli tüm agrega sınıflarında verimli

olarak kullanabilmektedir.

Kızgın yağ ceketli sprey bar ile 2.400

mm (ve ilave bar kullanılır ise 2.600

mm) genişlikte serim yapılabilmek-

tedir. Şoför mahalinden dokunma-

tik LCD ekran ile kumanda edilerek

istenilen miktarda serim yapılabilir.

Asfalt distribütörü ile m² ye düşen

bitümün kg miktarı tamamen kont-

rol altına alındıktan sonra, uygulama

için serilmesi gereken agrega (mıcır)

miktarı da pistonların (pnömatik sis-

tem) el kumandası ile ayarlanması

ile belirlenir. Agrega (mıcır) döküm

kapakları da spray bar gibi 600 mm

aralıklarında ayarlanabilmektedir.

Şehir içinde yeni açılan yolların kap-

lanmasında ve alt yapı işleri dola-

yısıyla açılan kaplamaların yama

işlerinde, sathi kaplama yapılacak

yollarda; pratik ve ekonomik olması

nedeniyle, OKUR Kombi Sathi Kap-

lama Aracı tercih edilmektedir.

SİSTEMİ OLUŞTURAN

PARÇALAR

Bitüm Tankı

Agrega Bunkeri

Spray Bar

Mıcır Serici

Kontrol Paneli

5. Teker

-Tüm asfalt hatları ceketli tip ısıtmalı

olarak dizayn edilmiştir.

-Kamyona veya treylere monte edi-

lebilmektedir.

-Özellikle yapımı zor olan yollarda

tercih edilmektedir.

-Uygulama sırasında kamyon kabi-

ninden LCD ekran ile kumanda edi-

lebilmektedir.

Kamyon veya treyler üzerine monte edilebilen,

8.000 L asfalt tank kapasiteli asfalt distribütörü

ve 9 m3 agrega (mıcır) hazne kapasitesine sahip

mıcır sericinin, kombine halde bulunduğu,

sathi kaplama işlerinde ve yol onarımlarında

kullanılan bir araçtır.

KOMBİ SATHİ

KAPLAMA ARACI

Sathi Kaplamada

Ezber Bozan Teknik