Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20-21 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20-21 / 52 Next Page
Page Background

18

19

Okur Vizyon

A

ğırlık olarak 0.63 mm elek-

ten geçen malzeme oranı

%0.5’ten az olmalıdır. Ayrıca

agrega yüzeyinde en ufak miktarda

kil bulunmamalıdır. Aksi taktirde

uygulamaya çok büyük zarar ve-

rir. Kil doğal olarak su sever ve ina-

nılmaz şekilde suyu absorbe eder.

İçerisindeki su bitüm ile agrega ara-

sındaki bağı zayıflatır. Uygulamayı

başarız kılar. Agrega temizliği, stan-

dart numarası TS 3530-EN933-1’a

göre uyumlu olarak test edilir.

Okur Makina yukarıdaki bilgiler ışı-

ğında Agrega Yıkama Makinası’nı

müşterilerin hizmetine sunmuştur.

Okur Agrega Yıkama Makinası; agre-

ga yükleme silosu, elek besleme ve

kamyon yükleme konveyörleri, yıka-

ma eleği ve temiz - kirli su hazneleri,

pompa filtrelerinden oluşan kom-

pakt mobil bir tesistir.

Okur Agrega Yıkama Makinası 80-

100 t/h kapasitesinde ve günlük (8

saat çalışma ile) ortalama su sarfiya-

tı 20-30 m3/h civarında olmaktadır.

Müşteri isteğine bağlı olarak 60-150

t/h kapasitesine kadar çeşitli aralık-

larda imal edilebilir.

Kullanım Avantajları

Mobil olması nedeniyle kurulumu

ve taşınması çok kolaydır.

•Sökme ve kurma işlemleri çok kısa

sürede tamamlandığından işçilik

yok denecek kadar azdır.

•Kurma esnasında vince gerek yok-

tur.

•“VARIŞ-KURULMA-BAŞLAMA” saf-

halarını çok çabuk gerçekleştiren

eşsiz bir tesistir.

•Modern teknolojisi ile verimli eleme

performansı yakalanmıştır.

•Kapalı devre yıkama sistemi ile mi-

nimum su sarfiyatı sağlanmıştır.

•Çalışma esnasında dışarıya kirli su

atığı yoktur.

•Pompa ve filtreleme ünitelerinin

bakımı kolayca yapılır.

•Katlanabilir yıkanmış agrega kon-

veyörü, kamyon veya yere boşaltma

işlemini kolayca sağlar.

•Poliüretan elekler sayesinde uzun

ömürlü kullanım söz konusudur.

•Yeni nesil vibrasyon motor ve amor-

tisörleri sayesinde servis ihtiyacı

azaltılmıştır.

•Hem şehir elektriği hem de jenera-

törle çalışma kolaylığı bulunmakta-

dır.

•İş sağlığı ve işçi güvenliği göz önün-

de bulundurularak tasarlanmıştır.

•Universal mobil aksamı ile tüm

dünya yollarında uygunluk sağla-

maktadır.

Agrega Yıkama

Sathi kaplama uygulamalarında kullanılan

iki malzemeden biri olan agrega, belirli

standartlara bağlı olarak boyut, şekil,

sağlamlık ve en önemlisi de yüzey temizliği

testlerinden geçerek uygun kriterlerde olması

gerekmektedir.

Agrega, sathi kaplama uygulamaları için son

derece temiz ve tamamen yıkanmış olmalıdır.