Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34-35 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34-35 / 52 Next Page
Page Background

32

33

Okur Vizyon

Çumra Belediyesi 2016 yılı inşaat ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Her mahalleye aynı oranda hizmet

verebilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-

met Oğuz; “2016 yılı itibari ile yeni aldığımız asfalt emülsiyonları üretim plenti ve kombi sathi kaplama araçlarımız

ile erişmiş olduğumuz yüksek teknolojiyle beraber ilçemizde yollarımızın asfaltlanmasına ve kaldırımlarını yapma-

ya devam ediyoruz.” dedi.

Kaynakların Doğru Kullanımıyla

Düşük Maliyet

Yüksek Performans

“Çumra asfalt sezonu için haydi

bismillah diyoruz. Yeni bir tesis ve

yeni araçlarla asfalta başlıyoruz.

İnşallah 1 yıl gibi kısa bir süre-

de bütün yollarımızın kaplama

işini bitirmek hedefimiz olacaktır.

Soğuk asfalt ile sıcak asfalt arasın-

da bir çalışma emülsiyon ded-

iğimiz çalışma. Astar hiç kullanıl-

madığından işçi sağlığı ve çevre

açısından da en uygun çalışma ol-

acaktır. Bir sathi kaplama aracı ve

bir silindir ile tüm işlem tamam-

lanıyor. Eski usulle araç kamyon

vs.ile 15 kişinin yaptığı işi 2 Kombi

sathi kaplama aracı ile yapıyoruz.

Ayrıca işçilerimizin de sağlığını bu

şekilde korumuş oluyoruz. Asfalt

emülsiyon uygulamalarında as-

tarın kullanılmamasından dolayı

doğal olarak %50’ye yakın bir

ekonomik kazanç sağlayacağız.

Bugünkü misafirlerimiz Karay-

olları 18. Bölge Müdürlüğü’nde

çalışan şantiye şeflerimiz ve baş

mühendislerimiz uygulamayı yer-

inde görecekler. Konya’nın 31 il-

çesi içinde sistemi ilk defa kuran

belediye biziz, ilk defa deneye-

ceğiz. Çumra’mız için hayırlı olsun.

İnşallah karayolları da bu uygula-

maya geçer, ülkemiz için de hayırlı

olur.” dedi.

Konya

Çumra

Çumra Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Oğuz’un Karayollarına

ait şantiye şefleri ile beraber yapmış olduğu toplantının açılış

konuşması:

Çumra Belediye Başkanı

Dr. Mehmet Oğuz