Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40-41 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40-41 / 52 Next Page
Page Background

38

39

Okur Vizyon

Güney Sudan Juba Yolu

Ant İnşaat

Ant İnşaat Sudan Juba’da 122 km Devlet

Yolunu Okur

Kombi Sathi Kaplama

Araçlarıyla

Tamamladı

Neden tercihiniz Okur Kombi Sathi

Kaplama Makinası?

Biliyorsunuz ki sathi kaplama ya-

pabilmek için distribütör opera-

törü ve mıcır serme operatörüne

ihtiyaç duyulur. İşin büyüklüğü-

ne göre personel sayısı artar. Bi-

zim bu işimizde ihtiyaç duyulan

operatör 2 adet distribitör şoförü,

4 adet mıcır serici operatörü ola-

caktı. Bu personelin işinde uzman

olması gerekiyordu. Biliyorsunuz

ki artık nitelikli eleman bulmak

oldukça zor. Sudan’da kontrolörü-

müz Amerikalı olduğundan yola

atılacak emülsiyon m2/kg ve agre-

ga miktarı m2/ kg şartnameye uy-

gun atılması gerekiyordu. Yoksa işi

kabul ettiremiyorsunuz. Bu sebep-

le Okur Kombi kullanım rahatlığı,

eleman sayısı (bir kişiyle) ve isteni-

len miktarda malzemeyi serebil-

me kabiliyeti nedeniyle kesinlikle

tercih sebebimiz olmuştur. 2011

yılında 122 km yolu problemsiz bir

şekilde idareye teslim ederek doğ-

ru tercih ettiğimizi anlamış olduk.

İstanbul

Ant İnşaat

Nejdet Hocaoğlu