Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44-45 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44-45 / 52 Next Page
Page Background

42

43

Okur Vizyon

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yolları

OKUR

Kombi’ye Emanet Ediliyor

Hedef 4 Adet Kombi Sathi

Kaplama Aracıyla 700 km

M

alatya Büyükşehir Bele-

diyesi olarak Okur Kombi

Sathi Kaplama Aracı’nı

2013 yılı sonunda belediyemiz

parkında bulunan 1991 model

MAN kamyon üzerine yaptırmış-

tık. Makinanın performansını ve iş

yapma kolaylığını gördüğümüz-

de 2014 yılı içerisinde araç parkı-

mızda bulunan 2012 model MAN

kamyonumuza aktarma ihtiyacı

duyduk. O yıl bir tane daha sipariş

verdik. 2014 yılı içerisinde 2 adet

kombi sathi kaplama aracı ile 300

km sathi kaplama yaptık.

Malatya Belediyemiz büyük şehir

belediyesi olduktan sonra da MAN

fabrikasından 2 adet sıfır kamyon

alarak 2 kombi daha yaptırdık.

2015 yılında 1. kat 155 km, 2.kat

440 km olmak üzere toplam 595

km çift kat sathi kaplama yaptık.

2016 yılında bir takım olumsuz-

luklar nedeniyle (darbe girişimi)

gecikmeler oldu. Buna rağmen

300km 1. kat, 110 km 2. kat olmak

üzere toplam 410 km çift kat sathi

kaplama yaptık. Çalışmalar halen

devam ediyor. 2017 yılı için hede-

fimiz 4 adet kombi sathi kaplama

aracıyla 700 km sathi kaplama işi

yapmak.

Ayrıca ilçe belediyelerimizden Ye-

şilyurt Belediyesi, 2015 yılı sonun-

da yaptırdığı kombi makinası ile

2016 yılında 90 km sathi kaplama

yapmıştır.

Tecrübelerimize dayanarak Okur

Kombi Sathi Kaplama Aracının,

sathi kaplama için en çağdaş ve

en ekonomik yapım aracı olduğu-

nu söyleyebiliriz.

Malatya

Nejat Fırat