Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46-47 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46-47 / 52 Next Page
Page Background

44

45

Okur Vizyon

Asfalt Yama Robotu

Kapasitesi : 6- 8 - 10 m

3

(Aracın Ka-

pasitesine Göre)

Asfalt şantiyesinden; çalışma yapı-

lacak yere kadar malzemeyi sıcak

olarak nakletmek ve haznedeki

malzemenin sıcaklığını uzun süre

muhafaza etmek için tasarlanmış-

tır.

Altyapı çalışmaları için kazılan

yolların tekrar kaplanmasında ve

küçük çaplı asfalt işlerinde kullanı-

lacak olan asfalt karışımının; uygu-

lama sırasında sıcak olması gerek-

mektedir.

Kamyon üzerinde en fazla iki saat

uygulama sıcaklığında bekletile-

bilen asfalt karışımı, asfalt yama

robotunda bulunan rezistans ısıt-

malı sistem sayesinde 24 saate ka-

dar istenilen sıcaklıkta muhafaza

edilebilir. Bu sistem her mevsim

malzemenin kullanılmasını müm-

kün kılar.

Kızgın yağ ve elektrikli ısıtma

sistemleri mevcuttur.

Kontrollü asfalt karışım akışı

sağlanır.

Mazot yıkama tertibatlı ve ko-

lay kullanımlıdır.

Yedek mazot ve su deposu

mevcuttur.

Kompaktör dolaplı ve asansör

mekanizması mevcuttur.

Kapaklar birbirinden bağımsız

açılır, asfalt plenti altında ko-

lay kullanılır.

Tüm bu kolaylıklar sayesinde

işgücü ve maliyet kazancı sağ-

lanır.

Karla Mücadele Ekipmanları

TUZ SERİCİLER

7 m³ kapasitede bunkerli tek mo-

delde üretilen Okur Tuz Serici, kar-

la mücadelede kullanılacak aracın

kasasına uygun bağlantı eleman-

ları ile monte edilir.

17 HP dizel motora ve hidrolik sis-

teme sahip tuz sericiler, yine sürü-

cü kabininden kontrol edilmekte-

dir.

Tuz Sericinin hareketli parçaları

(serici oluğu, serpme tablası ve ka-

natları ) AISI 316 kalite paslanmaz

çelikten imal edilmiştir; hareketli

parçaların yağışlardan dolayı (nem

ortamında) paslanarak servis sü-

resinin düşmesi, arızi durumların

ortaya çıkması ve nihayetinde hiz-

mette kesinti yaşanması engellen-

miştir.

KAR KÜREME MAKİNASI

Kış aylarında şehirlerarası ve şehir

içi ulaşımda kaliteli ve risksiz bir

seyahat hepimizin ortak arzusu-

dur. Kış aylarındaki ulaşım kolay-

lığı ve güvenliği doğru ve yeterli

yatırım ve çalışma ile mümkün ol-

maktadır.

Okur Tuz Sericileri ve Kar küre-

me bıçakları karla mücadelede

en yüksek performansı sağlamak

amacıyla tasarlanmış ve üretilmiş-

tir.

Kar Bıçakları

Kar küreme bıçakları karla müca-

delede kullanılacak aracın (iş ma-

kinaları, kamyonetler, kamyonlar

vb.) şasesine uygun olacak şekilde

iki modelde üretilmekte ve mon-

tajı yapılmaktadır.

Kar küreme bıçağı gövdesi polie-

tilen malzemeden, sıyırıcı bıçaklar

ise Hardox 450 malzemeden üre-

tilmiş olup, ürün 27° sağa ve 27°

sola dönebilme kabiliyetine sahip-

tir ve kabinden kontrol edilmekte-

dir.